grassroots

Szkolenie Trenerów

W dniu dzisiejszym nasi Trenerzy biorą udział w kursokonferencji Grassroots 2016. grassroots

Program konferencji:

– Otwarcie konferencji przez Prezesa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej -Zbigniew Bartnik
– Inicjatywy Grassroots – Przemysław Prętkiewicz
– Zmiany w unifikacji szkolenia dzieci i młodzieży -Michał Libich
– Narodowy Model Gry -Trener Reprezentacji Młodzieżowej
– Główne filary w szkoleniu piłkarskim U6 – U12 – Michał Libich
– Organizacja i szkolenie w AMO – Artur Gadzicki
– Ćwiczenia wzmacniające u dzieci – Marcin Andrzejewski/Remigiusz Rzepka
SESJA PRAKTYCZNA
w hali im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4
– „Doskonalenie podań piłki wewnętrzną częścią stopy” proponowany przebieg jednostki treningowej – Michał Libich
– Gry zadaniowe -rozwijanie inteligencji piłkarskiej – Trener Reprezentacji Młodzieżowej
– Ćwiczenia wzmacniające w treningu dzieci U6 – U12 – Marcin Andrzejewski/Remigiusz Rzepka
– Wnioski i podsumowanie konferencji – Przemysław Prętkiewicz

 

Post navigation