ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU                 –   Beata Czubacka

WICEPREZES ZARZĄDU       –   Paweł Żmuda

CZŁONEK ZARZĄDU              –   Dariusz Koper